ABC

Ærlig talt

Vi kan bedre! Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Her er tre ting du kan gjøre for å bidra til å løse deltidskrisa.

Vit hvilke rettigheter du har

I 2014 kom endringen i arbeidsmiljøloven §14-4 a, som gir deltidsansatte rett til en stillingsprosent tilsvarende det de faktisk har arbeidet de siste 12 månedene. Det vil si at hvis du for eksempel er ansatt i 25,5 prosent stilling, men faktisk har jobba like mye som en 48 prosent stilling de siste 12 månedene, har du krav på å få en 48 prosent stilling. Vit hvilke rettigheter du har, og stå på krava!

Bli fagorganisert

Fagforbundet har lenge kjempa for at de som jobber ufrivillig deltid skal få den stillingsprosenten de ønsker seg. Jo flere medlemmer vi har i ryggen, jo sterkere stiller vi til forhandlingsbordet!

Stem på partier som vil jobbe for rett til heltid – stem rødgrønt!