ABC

Inn og ut

Konstante vaktbytter og nye fjes. Det er stress både for deg som jobber og den som bruker tjenestene.

Mange ansatte med små stillingsprosenter på samme arbeidsplass fører til et altfor hyppig bytte av ansatte. Dette fører til at brukerne, for eksempel på et sykehjem, ikke blir kjent med de som skal hjelpe dem. Det blir mange fremmede å forholde seg til. Verst er dette for de trenger hjelp til personlig stell og hygiene. Mange steder kan antall ansatte være opp mot 50 personer. Det er alt for mange, og for brukerne er dette langt fra tilfredsstillende. De blir usikre. Kan de ansatte egentlig jobben sin? Vet de hva de skal gjøre?

#blimedlem#

En stor flokk med ansatte som kommer og går gir brukerne mindre mulighet til medvirkning. Livet på en instiusjon blir veldig uforutsigbart for brukerne dersom de ikke vet hvem som kommer og ikke kjenner den som har neste vakt. Det gjør brukerne urolige og engstelige. Ansatte blir også usikre på hva de skal gjøre.

For den ansatte er det mange brukere å bli kjent med

Det øker risikoen for feilbehandlinger, fordi ansatte ikke er sikre på hva som skal gjøres hos brukerne. Mange ansatte går hjem hver dag og kjenner på at de ikke har gjort jobben sin godt nok. Mange frykter de har gjort noe feil.

For arbeidsgiver fører dette til mye merarbeid

De må stadig ansette nye folk. Det koster både tid og penger å gjennomføre utlysning og ansettelsesprosesser. Å ansette noen i 20 prosent stilling koster like mye og er like tidkrevende for arbeidsgiver som å ansette noen i fulltidsjobb. Det er tid og penger som kan brukes til noe mer fornuftig.