ABC

Pensjon

Vi skal alle bli gamle, men hvordan ser pensjonstiden ut etter et yrkesliv på deltid?

Pensjon er viktig for å sikre en trygg og god økonomi i alderdommen, eller ved sykdom/død.

Etter pensjonsreformen og de endrede ordningene for tjenestepensjon i privat og offentlig sektor, så vil konsekvensene av mange år i deltid kunne bli store.

Hvilke konsekvenser dette har for den enkelte, har selvsagt sammenheng med i hvor mange år man jobber deltid, lønnsnivå og hvilken stillingsstørrelse man går i. Konsekvensene er også forskjellig i tjenestepensjonene kontra folketrygden.

Generelt kan vi si at i folketrygden er konsekvensene noe mindre enn i tjenestepensjonene, spesielt for de med lav lønn og som evt. jobber redusert i en periode med barn under 6 år. Folketrygden har regler for minste pensjonsnivå og omsorgsopptjening når man har barn under 6 år.

I tjenestepensjonene er det imidlertid en direkte sammenheng mellom hva som spares og hvor mye man har i inntekt. Dermed vil det alltid bli et tap i sparingen til tjenestepensjon.

Det mange heller ikke tenker på dersom de velger å jobbe deltid, er at sikringen både for sykepenger, uførepensjon og evt. pensjon til etterlatte i stor grad baserer seg på inntekten man har når noe skjer. Dette kan få store økonomiske konsekvenser dersom det skjer noe alvorlig med helsa.