ABC

Rett til 100%

Vi vil jobbe for at heltidsstilling blir en rettighet.

Fagforbundet vil ha en lovhjemmel i arbeidsmiljøloven som sier at ansatte har krav på en hel stilling hvis ikke arbeidsgiver kan bevise at det ikke er bruk for mer enn en deltidsstilling.

Det er viktig at det er arbeidsgiver som har denne bevisbyrden. Mange arbeidsgivere lyser ut deltidsstillinger og bruker de deltidsansatte som ekstravakter ved siden av. Dette gjør de mange steder for å unngå overtid eller forskjøvet vakt. Arbeidsgiverne har da en del ansatte som vil være avhengig av å arbeide i større stilling enn hva de har fast. Disse er alltid villige til å stille opp når arbeidsgiver har behov for det.

#blimedlem#

Lua i hånda

Før i tiden sto arbeidstagerne på kaia «med lua i hånda» og ventet på jobb. Nå er det ansatte i kvinnedominerte bransjer som står «med mobilen i hånda» og venter på jobb. Dette er hva vi tidligere kalte løsarbeidersamfunnet. Vi har en hjemmel i loven i dag der du som ansatt kan kreve å få den stillingsprosenten du har gått i det siste året hvis du har en liten fast stilling i bunn. Men det er arbeidstakeren som har bevisbyrden.

Fagforbundet krever at det er arbeidsgiver som må bevise at de ikke er i behov for mer arbeidskraft enn den prosentandelen arbeidstakeren er ansatt i.

En slik lovhjemmel vil gi deltidsansatte gode muligheter til å få en full stilling.