ABC

Heltidskultur

Nei, alle skal ikke jobbe heltid. Men alle som vil jobbe slik at de får full lønn og en forutsigbar arbeidstid, må få det. Det er dette heltidskultur handler om.

Heltidskultur handler om at alle skal ha mulighet til å jobbe heltid, ha en forutsigbar hverdag og ha trygge arbeidsforhold på jobben. For å få til dette, må vi bygge en kultur hvor ansettelser skjer i hele stillinger og hvor deltidsansettelser er unntak fra denne regelen. Fagforbundet er ikke imot at du kan jobbe deltid, men vi er imot at du ikke har valget om å jobbe heltid. Alle som har et ønske om det skal kunne jobbe heltid.

Å bygge en heltidskultur er ikke gjort i en håndvending og vil kreve langsiktig arbeid. Derfor jobber hele Fagforbundet for en heltidskultur.

Hvis du jobber heltid, får du en lønn å leve av, en god pensjon, og boligdrømmen er innen rekkevidde. Jobber du deltid, har du ingen av delene. Hvis du jobber heltid, har du en forutsigbar hverdag og slipper å jakte etter neste vakt i barnehagen, på sykehjemmet eller i hjemmetjenesten. Jobber du deltid, vet du ikke når du skal jobbe, eller, hvis du har flere arbeidsgivere, hvor du skal jobbe. Hverdagen blir preget av usikkerhet og stress.

Heltid handler om å skape gode liv for alle

Vi vet at det er flest kvinner som jobber deltid. Derfor er heltid et likestillingsspørsmål. Det handler om økonomi, selvstendighet for kvinner og om at alle skal ha like muligheter, uavhengig av kjønn. Heltid vil være en av de viktigste likestillingssakene på 2020-tallet.

For å skape heltid, må vi bygge stein på stein, og i bunn må det ligge en kulturendring. Det er derfor vi snakker om heltidskultur. Fagforbundet mener det er veldig viktig at alle skal ha rett til hel stilling og fast ansettelse. Derfor er kampen for heltid en av våre hjertesaker.

#blimedlem#