ABC

Boligdrømmen

Et helt eget krypinn, det er drømmen. Men uten en fulltidslønn eller stabil inntekt, er det vanskelig å komme seg inn på markedet.

Det er krevende med innpass i boligmarkedet hvis du jobber deltid og ikke har en fast stilling. Alle konkurrer om de samme boligene, og det er høyeste bud og de med høyeste inntekt som vinner.

Med raskt stigende boligpriser, er det nærmest umulig å spare seg opp til en egenkapital for å få innpass. Dette er med på å skape større ulikheter. Prisstigningen har lenge vært høyere enn lønnsveksten og har skapt et stadig større gap mellom de som er inne på boligmarkedet og de som er utenfor.

Norsk boligpolitikk har vært nærmest ikke-eksisterende de siste 30 årene. Alt er lagt i markedets hender.

Fagforbundet Ung vil at ungdom skal slippe å bekymre seg for hvordan de skal komme inn på boligmarkedet. Alle har rett til å slippe inn! Med bolig på plass, kan du fokusere på andre viktige ting, som utdannelse, jobb og familie.

#blimedlem#

Vi krever at boligpolitikken gjennomgår store endringer, der politikerne tar ansvar og sørger for at alle får mulighet til å bo.