ABC

Gratispassasjer

Snylter du på jobben noen andre gjør for deg? Bli med i felleskapet i stedet! Fagforbundet sammen med medlemmene jobber for å skape en heltidskultur, til nytte for alle.

I arbeidslivet bruker vi begrepet «gratispassasjer» om arbeidstakere som ikke er organisert i et fagforbund, men som likevel får lønn og andre goder som er nedfelt i tariffavtalene.

Fagforeninger spiller en svært viktig rolle i kampen mot økte økonomiske og sosiale ulikheter, og jo flere som organiserer seg, jo sterkere stiller vi sammen.

Når vi hvert år forhandler for våre om lag 395 000 medlemmer, er det nettopp fordi vi har så mange med på laget at vi kan få gjennomslag for bedre vilkår og økt lønn. Da blir det bedre for alle, også de som ikke er organisert. Sykelønnsordninga, den femte ferieuka og mange andre ting vi kanskje tar litt for gitt i dag, er faktisk ting fagforbund har kjempet frem og må fortsette å kjempe for å bevare.

#blimedlem#

Med så mange på laget er det lett å tenke «hva gjør vel et medlem til eller fra?», men hvis flere tenker slik mister vi vårt viktigste forhandlingskort: medlemmene.

Og vi kan love deg: det er mye kulere å være med på laget, enn å være gratispassasjer.