ABC

Cash

Det handler om penger, og som med de fleste problemer kan også deltidskrisa løses med mer klirr i kassa.

Når kommunene må kutte i budsjettene sine, er jobber innen oppvekst, pleie og omsorg spesielt utsatt for kutt. Det er ofte her de store innsparingene blir gjort.
Fagforbundet krever at kommunebudsjettene øker når vi får ny regjering til høsten.

Lav bemanning

Bemanningen innenfor pleie og omsorg er generelt for lav. Mange ansatte sier de ikke makter å gå i en hel stilling. Det blir for tungt, både fysisk og psykisk. Ansatte går hjem etter endt vakt med dårlig samvittighet fordi de ikke har fått gjort alle arbeidsoppgavene sine. De opplever stadig at de ikke har tid til å sette seg ned og ta en prat. Eller de sier «Jeg kommer etterpå. Skal bare gjør noe først.» Dette sliter på de ansattes mentale helse.

Bedre bemanning må til for at de ansatte skal få muligheten til å fullføre alle arbeidsoppgavene sine.

Hvis de i tillegg får tid til å sette seg ned og ta en prat med brukerne innimellom, vil det lette deres egen arbeidsdag, og samtidig gi brukerne et langt bedre tilbud enn i dag.

Det koster penger å gå fra deltidskultur til heltidskultur. Det er nødvendig å samle de ansatte til møter og leie inn gode rådgivere til å skape endringer på arbeisdplassen.

#blimedlem#

Å endre kulturen fra deltid til heltid tar tid og det er viktig å bruke tiden slik at alle de ansatte er med i endringene. Da vil det være enklere å få til endringer i turnus også.

Stoltenberg-regjeringen opprettet en ordning hvor kommunene kunne søke penger til å jobbe med heltidskultur. Vi krever å få innført denne ordningen igjen. Heltidsarbeidet stopper opp i mange kommuner fordi de ikke har råd til å satse skikkelig på dette arbeidet. Med ny regjering til høsten kan vi kreve at det settes av penger til å få fart på arbeidet for heltidskultur.