ABC

Ung

Er du student, lærling eller ung i arbeidslivet? Vi i Fagforbundet Ung jobber litt ekstra for sakene som er viktig for deg.

Fagforbundet Ung er ungdomsorganiseringen til Fagforbundet. Over 40.000 av Fagforbundets medlemmer er 30 år eller yngre – enten de er yrkesaktive, elever, lærlinger og studenter.

Det er viktigere enn noensinne å stå samlet for sikre gode lønns- og arbeidsvilkår. De siste årene har den norske velferdsmodellen blitt utfordret gang på gang. Når vi ser på situasjonen i resten av Europa, er det god grunn til å være varsom med å privatisere, bygge ned velferden og redusere fagbevegelsens makt. Alt dette er saker Fagforbundet Ung jobber imot.

#blimedlem#

Det er ikke sånn at ting har kommet av seg selv.

Vet du for eksempel at vi kan takke fagbevegelsen for viktige ordninger som studielån, sykelønn og den femte ferieuka?

Også Lov om likestilling, arbeidsvernloven og avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) har blitt til med fagbevegelsens hjelp. I Norge har vi et trepartssamarbeid, der arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter jobber fram avtaler og lover som angår arbeidslivet.

Uten en arbeidstakerorganisasjon i ryggen måtte hver enkelt forhandlet lønn med sjefen alene. Da ville det ikke vært lett å få gjennomslag.