ABC

Fagforbundet

Vi organiserer de bransjene med høyest grad av deltid. Slik jobber vi for å løse problemer både for deg og for hele bransjen.

Fagforbundet ble etablert den 17. juni 2003, da Norsk Kommuneforbund (stiftet 1920) og Norsk helse- og sosialforbund (stiftet 1965) slo seg sammen. Vi er landets og LOs største arbeidstakerorganisasjon med om lag 395 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sørge for et trygt og inkluderende arbeidsliv.

Det handler om hele, faste stillinger og en trygg inntekt

Fagforbundet bruker vår styrke og innflytelse til å jobbe for at medlemmene skal ha en anstendig lønn, gode arbeidsvilkår og en rettferdig pensjon.

Vi mener at kollektive tariffoppgjør er den beste garantien for å sikre alle en rettferdig lønnsutvikling, mot sosial dumping.

Arbeidslivet har de seinere åra blitt mer oppsplittet, med midlertidige ansettelser, økt bruk av vikarer og deltid. Fagforbundet går i front for å sikre at alle har faste og hele stillinger og en trygg inntekt.

#blimedlem#