ABC

Kvinnekamp

Kvinner jobber deltid, det får konsekvenser for hele karrieren. Se hvordan et yrkesliv med deltid går ut over lønn, avanserende og pensjonen.

Først i 1890 fikk kvinner lov til å være med i fagforeninger. I 1913 fikk kvinner alminnelig stemmerett i Norge. I 1978 fikk kvinner lov til å bestemme over egen kropp. På 2020-tallet vil retten til heltidsjobb være en av de viktigste likestillingssakene, og også i denne kampen står hele fagbevegelsen side om side.

Har du sett en utlysningstekst for jobb som rørlegger, snekker eller elektriker med tilbud om en 20 prosent stilling? Det finnes knapt slike stillinger i de typiske mannsdominerte yrkene. Men i kvinnedominerte yrker er dette vanlig. Utdanner du deg til helsefagarbeider i dag, frasier du deg muligheten til en heltidsjobb. Dette er uakseptabelt.

For å kunne livnære seg selv, må kvinner i disse yrkene jobbe ekstravakter. Vakter de må si ja til når arbeidsgiver ringer. Dette er dagens løsarbeidere. Mannsdominerte arbeidsplasser avskaffet løsarbeidersamfunnet allerede i mellomkrigstiden.

Heltidsstilling handler om økonomisk likhet, selvstendighet for kvinner og om at alle skal ha like muligheter uavhengig av kjønn. Skal kvinner i disse yrkene livnære seg selv, må de ty til sosialhjelp, hvis ikke de blir forsørget av en partner. Det er et spørsmål om likestilling, og her er det liten tvil om at de borgerlige partiene har sviktet. Det er fremdeles en deltidskrise i Norge.

Heltidskamp er kvinnekamp!