ABC

Yrkesstolthet

Vi skal være stolte av faget vårt! Bli med å løfte statusen til yrkesfag.

Yrkesstolthet handler mye om å beherske jobben sin, kjenne at man har noe å bidra med faglig – kort sagt om å stole på egen faglighet og kompetanse. Kravene til faglighet, og til å oppdatere seg faglig, blir stadig strengere. Det er både arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar å sørge for at alle får mulighet til det.

#blimedlem#

Det er i utgangspunktet krevende å få til i en hektisk hverdag, men blir imidlertid enda vanskeligere å få til, når mange jobber deltid. Det blir naturlig nok mindre tid til faglig påfyll, til å kunne gå på kurs, seg ned og bli ordentlig kjent med nye digitale verktøy, lese fagartikler eller bare reflektere sammen med andre ansatte, når man er på jobb bare to eller tre dager i uka.