ABC

Z-generasjonen

Hvordan ser fremtiden ut for generasjonen som skal inn i yrkeslivet nå?

Arbeidslivet er alltid i endring. Det utvikles nye næringer og nye arbeidsplasser over hele landet. Likevel er det en ting som aldri vil endre seg: Det er behovet for trygge og rettferdige arbeidsvilkår.

Vår erfaring er at ungdom ønsker en jobb som gir nok trygghet og stabilitet til at man kan starte å spare for å kjøpe seg bolig og bil og kanskje stifte en familie. Det er ikke enkelt om man jobber uten fast stilling, eller hvis man ikke får seg heltidsstilling. Da vil banken være motvillig til å gi deg lån.

#blimedlem#

I 2017 gjennomførte Fagforbundet en undersøkelse blant ungdom i arbeidslivet, hvor det fortsatt var tydelig at ungdom ønsker faste hele stillinger. 95 prosent svarte at muligheten for fast jobb var viktig for hvilket yrke man velger.

Derfor må vi jobbe for at offentlig sektor er basert på heltidsstillinger. I framtiden vil det føre til bedre rekrutering til viktige yrker i arbeidslivet.