ABC

Tillitsvalgt

Det finnes noen som vil deg litt ekstra vel, nemlig din tillitsvalgte. Se hvordan din tillitsvalgte kan hjelpe deg med å få det bedre på deltidsjobben.

Fagforbundet har rundt 18 000 stolte, dyktige og godt skolerte tillitsvalgte som hjelper deg når du trenger det. De fleste konflikter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker løses av lokale tillitsvalgte.

Din tillitsvalgte er din største ressurs som organisert.

Din tillitsvalgte har forhandlingsrett overfor arbeidsgiver på en rekke områder. De godkjenner turnus og forhandler om arbeidstidsordninger. Hvis ikke saken løses lokalt, har Fagforbundet et helt apparat av kvalifiserte fagfolk som tar saken din.

Spør din tillitsvalgte

Hvis du jobber deltid og ønsker større stilling, eller har krav på større stilling, er din tillitsvalgte kun et tastetrykk unna og kan hjelpe deg. Din tillitsvalgte kan kartlegge situasjonen din og undersøke om du har krav på høyere stillingsprosent. Du kan for eksempel få hjelp til å kreve større stilling etter arbeidsmiljølovens paragrafer, eller hjelp til å beregne hvilken stilling du har krav på.

#blimedlem#