ABC

Weekend

Helgen er hellig, eller? En viktig del av løsningen for å komme oss ut av deltidskrisa, er at vi alle må dele på å jobbe helg.

Det er alltid upopulært å arbeide i helgene. Det er ofte da vi koser oss ekstra med familien, vi besøker venner, drar på hytta og slapper av. Men innen helsesektoren må alltid noen være på jobb.

I 1987 hadde vi en arbeidstidsforkortelse i Norge. Vi gikk fra 40 timers arbeidsuke til 37,5 timer i uka og 38 timer i uka for turnusansatte til 35,5 timer i uka. Hele helsesektoren tok ut dette ved å fjerne en helg i turnusen slik at arbeid hver tredje helg ble normen. Det førte til at det ble mange hull eller ledige vakter i turnusen i helgene. I dag er det ansatt veldig mange i små stillinger, spesielt innenfor pleie- og omsorgssektoren i kommunene.

Vi mener at hvis alle kun skal jobbe hver tredje helg, vil vi aldri oppnå en heltidskultur.

Skal vi klare å nå målene om en heltidskultur, må alle jobbe flere helger enn tredje hver, eller ta flere helgetimer. Flere helgetimer innebærer at ansatte kan jobbe lengre vakter i helgene. Dette er mulig hvis vaktene blir organisert som ei vakt. Fagforbundet er svært skeptisk til lange vakter, om de ikke blir omorganisert, og fungerer som to vakter etter hverandre.

Derfor er det best om alle jobber lange vakter på samme arbeidsplass. Hvis man skal ha turnus med lange vakter, er det viktig med god bemanning. Alle ansatte skal ha gode pauser, minimum en time, med gode hvilemuligheter. De skal ha mulighet til å lage seg et varmt måltid. Fagforbundet mener at pausen skal være en del av arbeidstiden. 

Et viktig prinsipp for Fagforbundet er at ansatte må dele likt på vaktene i helgene.

Det er ikke verre for en sykepleier å jobbe helg enn det er for en helsefagarbeider. Derfor mener vi at dette må gjelde alle ansatte, uavhengig av hvilken kompetanse du har.

#blimedlem#

Slik dette fungerer i dag, er det i helgene det er mest assistenter på jobb. Det er da pasientene oftest får besøk fra pårørende. Det er da de gjerne vil snakke med noen som vet hvordan «mor eller far» har hatt det og hvordan formen er. Det er også i helgene det er vanskeligst å få tak i legevakt eller andre eksperter om noen av pasientene trenger det.