ABC

Xtremt urettferdig

Rettferdig arbeidsvilkår er noe alle har rett til, ikke bare de som jobber hundre prosent. Går du glipp av viktige rettigheter fordi prosenten din er lav?

Selv om du har deltidsstilling, så har du fortsatt krav på rettferdige lønns- og arbeidsvilkår. Du er like viktig som ansatt, uansett hvilken stilling du har. Likevel har deltidsjobben noen konsekvenser du kanskje ikke er klar over. 

Lønn

Deltid gir lavere lønn. Konsekvensen er at det blir vanskeligere å få boliglån.

Pensjon

Når du har redusert stilling blir også pensjonen lavere. 

#blimedlem#

Kurs

Vi ser at deltidsansatte ofte blir oversett når ansatte skal få tilbud om kurs.

Fellesskap

En arbeidsplass blir ofte et sterkt fellesskap mellom ansatte. Dessverre føler mange deltidsansatte at de ikke blir helt med i fellesskapet.